> JSON中文在线手册 > javascript中将Object转换为String函数代码 (json str)
代码如下:

function obj2str(o){ 
var r = []; 
if(typeof o =="string") return "\""+o.replace(/([\'\"\\])/g,"\\$1").replace(/(\n)/g,"\\n").replace(/(\r)/g,"\\r").replace(/(\t)/g,"\\t")+"\""; 
if(typeof o == "object"){ 
if(!o.sort){ 
for(var i in o) 
r.push(i+":"+obj2str(o[i])); 
if(!!document.all && !/^\n?function\s*toString\(\)\s*\{\n?\s*\[native code\]\n?\s*\}\n?\s*$/.test(o.toString)){ 
r.push("toString:"+o.toString.toString()); 

r="{"+r.join()+"}" 
}else{ 
for(var i =0;i<o.length;i++) 
r.push(obj2str(o[i])) 
r="["+r.join()+"]" 

return r; 

return o.toString(); 利用原生json对象,将对象转为字符串

 1. var jsObj = {};  
 2. jsObj.testArray = [1,2,3,4,5];  
 3. jsObj.name = 'css3';  
 4. jsObj.date = '8 May, 2011';  
 5. var str = JSON.stringify(jsObj);  
 6. alert(str);  

从JSON字符串转为对象

[javascript] 
 1. var jsObj = {};  
 2. jsObj.testArray = [1,2,3,4,5];  
 3. jsObj.name = 'CSS3';  
 4. jsObj.date = '8 May, 2011';  
 5. var str = JSON.stringify(jsObj);  
 6. var str1 = JSON.parse(str);  
 7. alert(str1);