> JSON中文在线手册 > JS循环遍历JSON数据的方法

js循环json数据列,以及JS循环遍历JSON数据的例子,供大家学习参考。
1. json数据的列循环

var len = json.length;
for (var i = 0; i < len; i++)
{
for (obj in json[i])
{
var obj2 = obj;
}
}


2. JS 循环遍历JSON数据
JSON数据如:
{"options":"[{/"text/":/"王家湾/",/"value/":/"9/"},{/"text/":/"李家湾/",/"valu
e/":/"10/"},{/"text/":/"邵家湾/",/"value/":/"13/"}]"}
用js循环遍历的方法如下:

//方法1,
var data=[{name:"a",age:12},{name:"b",age:11},{name:"c",age:13},{name:"d",age:14}]; 
   for(var o in data){ 
    alert(o); 
    alert(data[o]); 
    alert("text:"+data[o].name+" value:"+data[o].age ); 
   } 

//方法2,
<script type="text/javascript"> 
function text(){ 
 var json = {"options":"[{/"text/":/"王家湾/",/"value/":/"9/"},{/"text/":/"李家湾/",/"value/":/"10/"},{/"text/":/"邵家湾/",/"value/":/"13/"}]"} 
 json = eval(json.options) 
 for(var i=0; i<json.length; i++) 
 { 
   alert(json[i].text+" " + json[i].value) 
 } 
} 
</script>